نوشته هایی با برچسب "فروشگاه نیوتیش"

پذیرش کارت های اعتباری و اقساطی


فروشگاه نیوتیش کارت های اعتباری و اقساطی زیبا موج  و بیمه ملت را پدیرش می کند.     کلیک کنید ??????   ?کلیک...

ادامه بیشتر ...

سخن مدیر عامل نیوتیش


  در دنياي فراصنعتي امروز سازمان‌هايي در عرصه رقابت موفق‌اند كه خلاقيت و نوآوري را شعار خود قرار داده و انعطاف در مقابل تغييرات محيطي را بعنوان بخشي از كسب وكار خويش قلمداد كنند. حضور اثرگذار در بازارهاي رقابتي و...

ادامه بیشتر ...